top of page

Evropska i euroatlanska perspektiva Bosne i Hercegovine u kontekstu novih geopolitičkih odnosa

Povodom 30. godišnjice članstva Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama, 20. godišnjice članstva u Vijeću Evrope, te 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine, 23.11.2022. godine u prostorijama Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije održan je naučni skup pod nazivom „Evropska i euroatlanska perspektiva Bosne i Hercegovine u kontekstu novih geopolitičkih odnosa".


Cilj ovog naučnog skupa je bio da se konkretno sagledaju do sada ostvareni rezultati, ali i dalja perspektiva Bosne i Hercegovine u smislu napretka, kojeg je moguće ostvariti samo unutar integrativnih procesa.

Naučni skup su otvorili i održali pozdravne govore: dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, prof. dr Jasmin Ahić, prodekanesa za naučno-istraživački rad Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, prof. dr Lada Sadiković, rektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr Rifat Škrijelj, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof. dr Aleksandra Nikolić, kao i ministar odbrane Bosne i Hercegovine, dr Sifet Podžić.


Učesnici naučnog skupa su bili: akademik Mirko Pejanović, prof. dr Ivo Komšić, Miro Lazović, prof. dr Larisa Velić, prof. dr Lada Sadiković, Strajo Krsmanović, prof. dr Sakib Softić, doc. dr Nerma Halilović – Kibrić, te Kenan Hodžić, MA.

Skup je podržan od strane Ministarstva na nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo shodno rezultatima Javnog poziva za sufinansiranje organiziranja konferencija/događaja na području Kantona Sarajevo u 2022. godini.

50 views

Comentários


bottom of page