top of page

Kompanija Logosoft i Fakultet za kriminalistiku u Sarajevu potpisali sporazum o saradnji

Između kompanije Logosoft Sarajevo i Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, dana 7. jula 2023. godine sklopljen je Sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji, koji su potpisali direktor kompanije Damir Dizdarević i dekan fakulteta Jasmin Ahić.

Kompanija Logosoft u svom društveno odgovornom segmentu poslovanja intenzivno podržava akademsku zajednicu u BiH i kontinuirano, kroz povezivanje tehnoloških znanja, digitalnih inovacija i specijalističkih IT edukacija sa stručnim i naučnim znanjima, učestvuje u kreiranju održivog sistema potpore akademskoj zajednici.


U okviru saradnje ove kompanije sa fakultetima u BiH, potpisan je Sporazum o saradnji sa Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Sarajevo.


Sporazumom su se obavezali da će u duhu najbolje saradnje i dobre volje, međusobno sarađivati s ciljem osnaživanja, unapređenja i razvoja nauke, obrazovanja i struke. Kroz efikasnu međusobnu saradnju će se vršiti razmjena iskustava između realnog poslovnog sektora i akademskog sektora u oblastima edukacije i naučnog istraživanja, tako da će studenti tokom obrazovnog procesa, pored teoretskog znanja kojeg stiču tokom studija, imati mogućnost da stiču i stručna znanja.

''Nama je izrazito drago da proširujemo saradnju sa akademskom zajednicom, posebno sa fakultetima čiji se studijski programi poklapaju sa ekspertizama koje su deficitarne u IT industriji. Kako je cyber sigurnost izrazito aktuelna oblast, mi vidimo Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije kao vrijednog partnera u edukaciji novih stručnjaka. Logosoft već više od 25 godina ima edukacioni centar za edukaciju IT profesionalaca, pa nam je saradnja sa akademskim sektorom potpuno prirodna. Smatramo da IT industrija u BiH treba davati podršku akademskoj zajednici", izjavio je Damir Dizdarević, direktor kompanije Logosoft.


Logosoft Sarajevo ima preko 25 godina ekspertize iz domena IT sigurnosti, a u proteklom periodu intenzivno radi na besplatnim stručnim edukacijama za studente iz oblasti cyber sigurnosti, kao i na podizanju svijesti o važnosti edukacije i specijalizacije u ovoj IT oblasti. Uzimajući u obzir prirodnu sinergiju tema iz oblasti cyber sigurnosti sa planom i programom na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Sarajevo, iz kompanije Logosoft su se vrlo rado odazvali pozivu da podrže dodatni razvoj znanja i ekspertize studenata u domenu cyber sigurnosti kroz ovu međusobnu saradnju.

''Cyber sigurnost je najznačajnija narastajuća oblast u multidisciplinarnom okviru izučavanja sigurnosnih izazova i rizika, te je edukacija iz ove oblasti od izuzetnog značaja kako za studente Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, tako i za praktičare, posebno za kompletan sigurnosni sektor, ali i društvo u cjelini, odnosno za državu Bosnu i Hercegovinu. Na ovom fakultetu kontinuirano razvijamo svijest o cyber sigurnosti, posebno u okviru sigurnosnog sektora. Cyber sigurnost je od vitalnog značaja za funkcionalnost sistema u modernom poimanju, gdje se kvalitetnije upravljanje inrastrukturom postavlja kao uslov za dalju izgradnju i unapređenje", izjavio je dekan fakulteta Jasmin Ahić pa zaključio:


"U tom pravcu snažno podržavamo saradnju sa IT industrijom, te pozdravljamo iskazanu društvenu odgovornost kompanije Logosoft i njihovu spremnost za saradnju sa akademskom zajednicom u cilju jačanja kapaciteta ljudskih resursa u našoj državi za borbu protiv ove vrste sigurnosnih izazova. Aktivnosti Logosoft edukacionog centra za edukaciju IT profesionalaca u ovom smjeru najbolji su pokazatelj značaja saradnje akademske zajednice sa privredom i praktičarima u svim područjima.''


Kroz ovaj Sporazum ostvarena je dugoročna saradnja Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu sa kompanijom Logosoft u stručnoj, obrazovnoj i naučno-istraživačkoj oblasti.


Izvor: Klix.ba

59 views

Kommentare


bottom of page