top of page

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa


Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa se tradicionalno obilježava 13. oktobra i predstavlja jedinstvenu priliku da se podsjetimo na napredak postignut u smanjenju rizika od katastrofa ali i izazove koji okružuju čovjeka, životno okruženje i i zdravlje. Covid-19 je snažno podsjetio na važnost međunarodne saradnje na pripremljenost za pandemije. Bez stvarnog i snažnog multilateralnog djelovanja na klimu u sljedećih deset godina, ekstremni vremenski događaji bit će snažni, posebno za zemlje u razvoju.


Katastrofe nesrazmjerno pogađaju države, posebno u pogledu ekonomskih gubitaka, mortaliteta, broja povrijeđenih, raseljenih i oštećenja kritične infrastrukture.


Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu ističe potrebu jačanja svijesti u vezi smanjenja rizika na različite katastrofe zbog čega je nužna izgradnja kapaciteta neophodna za povećanje otpornosti na katastrofe suočene s ekstremnim vremenskim prilikama i drugim prirodnim opasnostima i opasnostima koje je izazvao čovjek.52 views

Comments


bottom of page