top of page

Molba za učešće u istraživanju

Poštovani/e studenti/ice, 


pozivamo vas da ispunite upitnik koji je dio istraživanja koji provodi Ured za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu (u saradnji sa partnerima). Svrha upitnika je utvrditi vaša iskustva i stavove o studiranju osoba s invaliditetom na univerzitetu. Vi činite krug podrške za svoje kolege i kolegice što je od velike važnosti za osiguravanje kvalitetnog obrazovanja za sve. Molimo da odgovorite na svako pitanje i napišete potpune odgovore. Vaši odgovori su anonimni. 


Za ispunjavanje upitnika potrebno vam je 10-15 minuta, a dostupan je na sljedećoj poveznici: 


Krajnji rok za ispunjavanje upitnika je 25.07.2021. godine.


Hvala mnogo za vaše vrijeme, strpljenje i posvećenost!106 views

Comentários


bottom of page