top of page

Naučna konferencija „1. mart – Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine – izazovi i perspektive“

U povodu obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, Univerzitet u Sarajevu - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u saradnji sa Vijećem kongresa bošnjačkih intelektualaca i Pravnim fakultetom Univerziteta u Zenici u srijedu 28.02.2024. godine organizuje naučnu konferenciju „1. mart – Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine – izazovi i perspektive“ u prostorijama Fakulteta sa početkom u 10:00 sati.

Ovaj naučni skup u kojem će učešče uzeti ugledna imena akademske i šire zajednice biće prilika da se, sa jedne strane sagleda i preispita dvadeset i osam godina implementacije mira u Bosni i Hercegovini, posebno iz ugla geopolitičkih promjena koje su dovele do dodjeljivanja kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini za članstvo u Evropskoj uniji. Sa druge strane, biće to prilika i za sagledavanje svih sigurnosnih aspekata, u uslovima konstantnog osporavanja njene nezavisnosti i teritorijalnog suvereniteta.

Država Bosna i Hercegovina je i dalje, nakon trideset i jedne godine od prijema u Organizaciju Ujedinjenih nacija i dvadeset i jedne godine od prijema u Vijeće Evrope, država koja nije u mogućnosti da samostalno izvršava svoje regionalne i međunarodne obaveze (Mišljenje Venecijanske komisije). Iako je Sud za ljudska prava u Strazburu donio niz obavezujućih presuda, politički sistem se u Bosni i Hercegovini još uvijek nije promijenio. Prilika je to, svakako, da se sagledaju svi mogući razlozi dugotrajne, kako stagnacije tako i nazadovanja, čije posljedice trpe svi građani Bosne i Hercegovine. Istovremeno je to i povod, da se pokušaju pružiti moguća rješenja, koja bi bila konačno svjetlo na kraju tunela u smislu načela non sub homine sed sub lege.


Učesnici konferencije
.pdf
Download PDF • 418KB

67 views

Comments


bottom of page