top of page

OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU UPISNOG ROKA NA II CIKLUSU STUDIJA

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE


OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU UPISNOG ROKA NA II CIKLUSU STUDIJA


U skladu sa Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-15-6/21 od 01.10. 2021. godine, Univerzitet u Sarajevu – Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije objavljuje produženje upisnog roka na drugi ciklus studija koji će se obaviti u periodu do 22.10.2021. godine na upražnjena mjesta kako slijedi:

  • ”Kriminalistika” (redovno-samofinansirajući): 1

  • ”Krizni menadžment u sigurnosnom sektoru” (DL – učenje na daljinu): 8

  • ”Korporativna sigurnost i zaštita” (DL – učenje na daljinu): 7

Za upis je potrebno dostaviti sljedeće dokumente:

  1. Obrazac prijave

  2. Diplomu (original)

  3. Dodatak diplomi ili uvjerenje o položenim ispitima (original)

  4. Rodni list

  5. Uvjerenje o državljanstvu

NAPOMENA: U skladu sa gore navedenom Odlukom Senata UNSA, produženje rokova se odnosi na studente koji zbog dodatno odobrenih ispitnih termina i pomjeranja rokova za odbranu završnih radova nisu imali mogućnost da putem sistem eUNSA izvrše prijavu na drugi ciklus studija, kao i studentima koji su ranije aplicirali za upis na drugi ciklus studija.


Zainteresovani kandidati svoje aplikacije mogu predati direktno u Službu za nastavu i rad sa studentima svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

472 views

Comments


bottom of page