top of page

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE - mr. sc. Lejla Trnčić

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE


O B J A V LJ U J E


Da će kandidatkinja mr. sc. Lejla Trnčić braniti doktorsku disertaciju na temu:

ULOGA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I INSTITUCIJA U RJEŠAVANJU KONFLIKATA U KRIZNIM SITUACIJAMA”.


Javna odbrana će se održati dana 25.4.2023. godine u 14:00 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Zmaja od Bosne 8, Amfiteatar postdiplomskog studija.U Sarajevu, 12.4.2023.22 views

Comments


bottom of page