top of page

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE - ANTE PERČIN

Updated: May 10

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

 

O B J A V LJ U J E

 

Da će kandidat Ante Perčin, MA braniti doktorsku disertaciju na temu:

SIGURNOSNI UČINCI, DOSEZI I OGRANIČENJA SINERGIJSKOG ASPEKTA PRIVATNE I JAVNE SIGURNOSTI U ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE  I ZEMLJAMA U OKRUŽENJU”.

 

Javna odbrana će se održati dana 15.5.2024. godine u 13:00 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Zmaja od Bosne 8, Amfiteatar postdiplomskog studija.

 

 

U Sarajevu, 7.5.2024.15 views

Comments


bottom of page