top of page

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE - JELENA JOVANOVIĆ

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

 

O B J A V LJ U J E

 

Da će kandidatkinja Jelena Jovanović, MA braniti doktorsku disertaciju na temu:

ZNAČAJ DNK ANALIZA U DOKAZIVANJU KRIVIČNOG DJELA UBISTVA U CRNOJ GORI”.

 

Javna odbrana će se održati dana 22.5.2024. godine u 09:30 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Zmaja od Bosne 8, Amfiteatar postdiplomskog studija.

 

 

U Sarajevu, 7.5.2024.13 views

Commentaires


bottom of page