top of page

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE - KENAN HODŽIĆ

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

 

O B J A V LJ U J E

 

Da će kandidat Kenan Hodžić, MA braniti doktorsku disertaciju na temu:

PERSPEKTIVE ENERGETSKE SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE U AKTUELNIM GEOPOLITIČKIM USLOVIMA”.

 

Javna odbrana će se održati dana 19.6.2024. godine u 15:30 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Zmaja od Bosne 8, Amfiteatar postdiplomskog studija.

 

 

U Sarajevu, 13.6.2024. 

16 views

Commenti


bottom of page