top of page

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE - Marko Đuzel, MA

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE


O B J A V LJ U J E


Da će kandidat Marko Đuzel, MA braniti doktorsku disertaciju na temu:

OPTIMIZACIJA SUSTAVA TRAGANJA I SPAŠAVANJA U SLUČAJU ZRAKOPLOVNE NESREĆE NA PRIMJERU BOSNE I HERCEGOVINE”.


Javna odbrana će se održati dana 18.10.2022. godine u 13:00 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Zmaja od Bosne 8, Amfiteatar postdiplomskog studija.U Sarajevu, 12.10.2022.


123 views

Comments


bottom of page