top of page

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE - MIRZA BULJUBAŠIĆ, MA

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE


O B J A V LJ U J E


Da će kandidat Mirza Buljubašić, MA braniti doktorsku disertaciju na temu:

MEĐUGENERACIJSKA TRANSMISIJA RATNOG NASLJEĐA U PORODICAMA I ZAJEDNICAMA”.


Javna odbrana će se održati dana 05.01.2023. godine u 11:00 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Zmaja od Bosne 8, Amfiteatar postdiplomskog studija.U Sarajevu, 02.01.2023.133 views

Comentários


bottom of page