top of page

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE - SENADIN ŠABANIJA, MA

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE


O B J A V LJ U J E


Da će kandidat Senadin Šabanija, MA braniti doktorsku disertaciju na temu:

SIGURNOSNI IZAZOVI ILEGALNIH MIGRACIJA NA JUGOISTOKU EVROPE U USLOVIMA GLOBALNE MIGRANTSKE KRIZE”.


Javna odbrana će se održati dana 19.01.2023. godine u 11:00 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Zmaja od Bosne 8, Amfiteatar postdiplomskog studija.U Sarajevu, 12.01.2023.32 views

ความคิดเห็น


bottom of page