top of page

ODBRANA DOKTORSKE DISETACIJE - AMRA ČENGIĆ

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE


O B J A V LJ U J E


Da će kandidatkinja Amra Čengić, MA braniti doktorsku disertaciju na temu:

RADIKALIZAM I EKSTREMIZAM U MEDIJIMA U BIH – SIGURNOSNO-NAUČNA VS. POLITIČKA PRIZMA”.


Javna odbrana će se održati dana 22.6.2023. godine u 10:00 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Zmaja od Bosne 8, Amfiteatar postdiplomskog studija.U Sarajevu, 14.6.2023.94 views

Comments


bottom of page