top of page

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE - AJLA ŠURKOVIĆ

Updated: Nov 11, 2022

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE


O B J A V LJ U J E


Da će kandidat Ajla Šurković, MA braniti doktorsku disertaciju na temu:

KRIMINALISTIČKO ISTRAŽIVANJE PRANJA NOVCA SA POSEBNIM OSVRTOM NA ULOGU TRŽIŠTA NEKRETNINA”.


Javna odbrana će se održati dana 14.11.2022. godine u 14:00 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Zmaja od Bosne 8, Amfiteatar postdiplomskog studija.


U Sarajevu, 09.11.2022.84 views

Comments


bottom of page