top of page

Odluka Vijeća Fakulteta i informacije o uvođenju tzv. "kolizije" u ak. 2021-22. godini

Updated: Nov 4, 2021

Cijenjeni studenti prvog ciklusa studija i integrisanog studija,


Ovim putem vas obavještavamo da je Vijeće Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na vanrednoj sjednici Vijeća Fakulteta koja je održana danas, donijelo Odluku kojom se studentima koji obnavljaju 2. (drugu) i 3. (treću) godinu prvog ciklusa studija i integrisanog studija u akademskoj 2021/2022. godini odobrava pohađanje nastave i polaganje ispita iz nastavnih predmeta iz naredne godine pod uslovom da ukupno opterećenje studenta po semestru ne prelazi 30 ECTS studijskih bodova, odnosno uvođenje tzv. "kolizije" za studente koji obnavljaju 2. (drugu) i 3. (treću) godinu prvog ciklusa studija i integrisanog studija.


Predmetnu Odluku dostavljamo vam u prilogu, a ista će danas biti objavljena i na oglasnim web pločama.


Ovom odlukom omogućava se da u akademskoj 2021/2022. godini studenti koji obnavljaju drugu odnosno treću godinu na jedan način lakše premoste obnovu godine, upisom pojedinih predmeta iz naredne godine koje će slušati i polagati zajedno sa kolegama koji su upisali treću odnosno četvrtu godinu.


Ovim putem pozivamo sve studente koji obnavljaju 2. i 3. godinu da u naredna tri dana, počev od sutra 03.11.2021. godine pa do petka 05.11.2021. godine izvrše obnovu godine i upis predmeta iz naredne godine, putem obrazaca koji će im biti dostupni u Službi za nastavu i rad sa studentima, kako bi se ovaj proces što prije okončao, te kako bi se svi studenti što prije u cijelosti uključili u nastavni proces.

Za sve dodatne informacije i pitanja, na raspolaganju vam je osoblje Službe za nastavu i rad sa studentima.


Koristimo priliku da se još jednom zahvalimo studentima na ozbiljnosti, zrelosti i shvatanju obaveze poštivanja propisa, a iznad svega na konstruktivnom razgovoru sa dekanom Fakulteta, prodekanom za nastavu i studentska pitanja, kao i ostalim osobljem Fakulteta, što je u konačnici i rezultiralo veoma dobrim prijedlogom i efektivnim instrumentom uvođenja tzv. "kolizije", kao vrlo dobrog rješenja za studente, koje je u konačnici danas i Vijeće Fakulteta jednoglasno podržalo.


Nadamo se da ćemo i ubuduće sve eventualne probleme rješavati na ovaj način - otvorenim dijalogom i otvorenim pristupom u cilju pronalaska rješenja koja će biti u najboljem interesu naših studenata.


S poštovanjem,


Sekretar Fakulteta

Ermina Bakić


Odluka Vijeća kolizija
.pdf
Download PDF • 228KB

501 views

Comentários


bottom of page