top of page

Organizacija Prve godišnje konferencije COST Akcije

Prva godišnja konferencija COST Akcije pod nazivom „Globalization, Illicit Trade, Sustainability and Security – GLITSS“ održat će se u periodu 15. – 16. 05. 2024. godine na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.

COST Akcija (CA21133) pod nazivom „Globalization, Illicit Trade, Sustainability and Security – GLITSS“ predstavlja interdisciplinarnu istraživačku mrežu naučnika, praktičara i predstavnika civilnog društva iz 37 država, posvećenu sveobuhvatnom proučavanju nezakonite trgovine materijalnim i nematerijalnim dobrima. Imajući u vidu odsustvo konsenzusa o prirodi, obimu i načinima borbe protiv nezakonite trgovine, odnosno nedostatak naučnih i stručnih mreža koje bi se bavile ovim pitanjima, GLITSS COST Akcija je uspostavljena kao jedinstvena platforma koja će doprinijeti razvoju zajedničkog i cjelovitog razumijevanja ovog kompleksnog fenomena.


Prva godišnja konferencija GLITSS COST Akcije okupit će predstavnike država članica s ciljem unaprjeđenja profesionalnih vještina i optimizacije kapacitete za razvijanje ideja, inicijativa i znanja u oblasti nezakonite trgovine i povezanih pojava, kao što su globalizacija, održivost i sigurnost.


Naučni značaj održavanja ove konferencije ogleda se u doprinosu popunjavanju praznina u znanjima vezanim za nezakonitu trgovinu, globalizaciju, održivost i sigurnost, kao i njihov međuodnos. Četiri radne grupe GLITSS COST Akcije na konferenciji će prezentirati rezultate recentnih istraživanja i raspravljati o fenomenu nezakonite trgovine (dobra i kapital), strukturama koje stoje iza nje (norme, akteri i institucije) i odgovorima na nju (provođenje zakona, alternativne mjere i drugim aspektima).

Društveni značaj održavanja konferencije ogleda se u jačanju svijesti naučne, stručne i šire javnosti o ovom fenomenu generalno, tehnološkim inovacijama koje olakšavaju nezakonitu trgovinu, kao i inovacijama koje se mogu i trebaju koristiti za borbu protiv nezakonite trgovine, s ciljem jačanja otpornosti društva na ovu štetnu pojavu.


Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, zajedno sa Univerzitetom u Sarajevu, na ovom značajnom događaju predstavit će svoje naučno-istraživačke, organizacione i druge kapacitete međunarodnim partnerima i svim drugim relevantnim akterima s ciljem unaprjeđenja međunarodne saradnje i drugih aspekata svog djelovanja.


Više o GLITSS COST Akciji možete pročitati na sljedećem linku: https://www.cost.eu/actions/CA21133/

28 views

Comments


bottom of page