top of page

Otvaranje Ljetne škole „Sigurnost urbanih sistema..."

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u partnerstvu sa Agencijom za zaštitu ljudi i imovine DSC Sarajevo u ponedjeljak, 14. juna 2021. godine, sa početkom u 10:00 sati otvara Ljetnu školu „Sigurnost urbanih sistema – Tehnički sistemi u zaštiti od požara i privatnoj sigurnosti“. Ljetna škola će u skladu sa epidemiološkim okolnostima usljed pandemije Covid-19 biti održana u online formatu u periodu od 14.06. do 18.06. 2021. godine.

U ovom akademskom programu učestvovaće više od 80 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Kosova, kako studenata, tako i profesionalaca. Predavači na ovom programu, pored akademskog osoblja Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije su i profesori ostalih fakulteta Univerziteta u Sarajevu, i to Elektrotehničkog fakulteta, Mašinskog fakulteta, Arhitektonskog fakulteta, Građevinskog fakulteta, Šumarskog fakulteta, te Prirodno-matematičkog fakulteta, kao i brojni eksperti i stručnjaci iz prakse, te nadležni kantonalni i federalni inspektori, koji će polaznicima putem online platforme Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije prenijeti svoje znanje i najbolje primjere iz prakse.


Pokretanjem programa cjeloživotnog obrazovanja o sigurnosti urbanih sistema i tehničkih sistema u zaštiti od požara i privatnoj sigurnosti na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu želimo da stvorimo uslove za stručnu obuku i obrazovanje u oblasti urbanih sistema i tehničkih sistema u zaštiti o požara i privatnoj sigurnosti. Obrazovanje stručnjaka iz oblasti tehničkih sistema u zaštiti od požara doprinosi razvoju sigurnosti kod šire društvene zajednice, jer je sigurnost jedne države preduslov za njen dalji prosperitet u svim oblastima (ekonomija, privreda, zdravstvo, školstvo).


U povodu otvaranja Ljetne škole, iz prostorija Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije polaznicima će se obratiti dekan Fakulteta prof. dr Jasmin Ahić i rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr Rifat Škrijelj, g-din Branko Vasilj u ime Agencije DSC, te načelnik Općine Novo Sarajevo dr Hasan Tanović.


Detaljne informacije i Agenda programa dostupni su na web stranici Ljetne škole www.summerschool.ba


Agenda
.pdf
Download PDF • 544KB

190 views

Comments


bottom of page