top of page

Otvaranje Ljetne škole „Zaštita i spašavanje“ – Pokazna operativna vježba

U izvedbi ovog programa cjeloživotnog obrazovanja, učestvovati će nastavnici, saradnici, Udruženje kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti, te studenti Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa inžinjerima i tehničarima Agencije za zaštitu ljudi i imovine „DSC“ d.o.o Sarajevo, te pripadnicima Federalne uprave civilne zaštite, pripadnicima MUP-a Kantona Sarajevo, pripadnicima Gorske službe spašavanja, pripadnicima Hitne pomoći i Vatrogasne stanice, te pripradnicima Crvenog križa.


Ljetna škola će biti realizovana od 29.05. do 01.06.2023. godine u prostorijama Fakulteta.


99 views

Comments


bottom of page