top of page

P.R.E.V.E.Z.I. – Praktična responsivno-evaluacijska vježba evakuacije iz zemljotresa i incidenata

U četvrtak 25.01.2024. godine studenti pete godine Integrisanog studija "Upravljanje u kriznim situacijama" Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u okviru nastavnog predmeta Stručna praksa 2 uspješno su odbranili svoj praktični rad koji su realizirali kroz izradu Elaborata evakuacije i zbrinjavanja u slučaju zemljotresa u Sarajevu "P.R.E.V.E.Z.I. – Praktična responsivno-evaluacijska vježba evakuacije iz zemljotresa i incidenata".

Posebne izraze zahvalnosti upućujemo prof. dr Naidi Ademović sa Građevinskog fakulteta UNSA i prof. dr Edinu Hrelji sa Prirodno-matematičkog fakulteta UNSA na njihovom nesebičnom doprinosu i pomoći našim studentima u izradi ovog elaborata, te svim nastavnicima Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i stručnjacima iz prakse koji su tokom zimskog semestra savjetovali i usmjeravali studente prilikom izrade Elaborata.


29 views

Comments


bottom of page