top of page

Podrška Memorijalnom centru Srebrenica

Biblioteka Univerziteta u Sarajevu i Memorijalni centar Srebrenica nastavljaju aktivnosti na uspostavljanju rada biblioteke Memorijalnog centra u Potočarima. U periodu od 4. do 15. marta, organizirana je akcija unosa bibliotečke građe u sistem COBISS.BH. Predstavnica Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u ovom projektu je naša bibliotekarka Viktorija Martinčević-Huseinčehajić. Pored nje, u timu su i mr. sc. Nadina Grebović-Lendo, direktorica Biblioteke Univerziteta u Sarajevu, Vahid Piralić, bibliotekar Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta i Nihada Bećirović, knjižničarka Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta.

Zadovoljstvo nam je istaknuti da je tokom akcije u sistem uneseno više od 1.500 bibliotečkih jedinica namijenjenih djeci predškolskog i školskog uzrasta čime je formirana i dječija zbirka. Ova zbirka će biti od izuzetne važnosti za obrazovanje djece u Potočarima, pružajući im pristup raznovrsnim književnim djelima i obogatiti njihovo učenje. Osim toga, ovaj projekat će imati dugoročni uticaj na lokalnu zajednicu, pružajući resurse i podršku za obrazovanje i kulturni razvoj.


15 views

댓글


bottom of page