top of page

Posjeta Dekana Fakulteta Centru za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine

Dekan Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije prof. dr Jasmin Ahić posjetio je u srijedu 16.02.2022. godine Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Tom prilikom održan je radni sastanak sa direktorom CEST-a F BiH dr. sc. Arbenom Murtezićem na kojem se razgovaralo o planiranim aktivnostima za dalje unapređenje saradnje Fakulteta i Centra. Dekan Ahić i direktor Murtezić istakli su obostrano zadovoljstvo dosadašnjim partnerskim odnosima, te posebno analizirali CEST-ov Program početne obuke i program stručnog usavršavanja za 2022. godinu, u kojem kao edukatori učestvuju i članovi akademskog osoblja Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Posebna tema razgovora bili su aktuelni izazovi u području cyber sigurnosti, te je istaknuta potreba i važnost budućih edukativnih programa iz ove oblasti.


Dekan Fakulteta prof. dr Jasmin Ahić je podcrtao da je kontinuirana saradnja sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine interes Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, te izrazio uvjerenje da će ona u narednom periodu biti još intenzivnija, posebno imajući u vidu interes studenata koji takođe prisustvuju obukama koje realizuje CEST F BiH.


Direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine dr. sc. Arben Murtezić iskazao je zadovoljstvo zbog intenzivne saradnje sa Fakultetom, ne samo u području edukacije u okviru programa koje provodi CEST F BiH, već i u segmentu ostalih aktivnosti koje se realizuju u partnerstvu naših institucija.


138 views

Comments


bottom of page