top of page

Posjeta Graničnoj policiji BiH

Dana 07.12.2021. u 15 h upriličena je posjeta Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine studentima II godine Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. U pratnji dr sc. Nerme Halilović-Kibrić grupa od 17 studenata koji slušaju nastavni predmet „Stručna praksa 3 - Sigurnosne studije“ na prvom ciklusu studija, upoznata je sa nadležnostima, aktivnostima i ulogom koju Granična policija Bosne i Hercegovine ima u sigurnosnom sistemu Bosne i Hercegovine, posebno na Međunarodnom aerodromu Sarajevo. Studenti su pored osnovnih saznanja o obavljanja policijskih poslova u vezi s nadzorom i kontrolom prelaska granice, imali priliku i da prisustvuju ispitivanju putnika koji su taj dan sletjeli na Aerodrom Sarajevo, a za koje su pripadnici Granične policije Bosne i Hercegovine posumnjali u namjere putovanja ili u samu vjerodostojnost putnih isprava.66 views

Comments


bottom of page