top of page

Posjeta Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo


I u ovoj akademskoj godini Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu nastavlja uspješnu stručnu saradnju sa Upravom policije MUP-a Kantona Sarajevo. U okviru realizacije nastavnog procesa iz predmeta "Praktična nastava - Stručna praksa 4", prva grupa studenata druge godine prvog ciklusa studija na smjerovima "Kriminalistika" i "Kriminologija" u pratnji predmetnog nastavnika prof.dr Nebojše Bojanića dana 04.03.2024. godine obavila je stručnu posjetu Odjeljenju za kriminalističku tehniku i forenziku Uprave policije MUP-a KS.

22 views

Comments


bottom of page