top of page

Posjeta rukovodstva Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona

U srijedu 13. decembra 2023. godine Univerzitet u Sarajevu – Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije posjetili su ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona g-din Emir Vračo, policijski komesar Uprave policije MUP-a ZDK generalni inspektor policije Admir Gazić, te šef policijskog inspektorata MUP-a ZDK Elvedin Fišek. Tom prilikom održan je radni sastanak sa dekanom Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije prof. dr Jasminom Ahićem, prodekanom za nastavu i studentska pitanja prof. dr Admirom Hadžikadunićem, te rukovodiocem Instituta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije „CriminalEast“ prof. dr Muamerom Kavazovićem.


Dekan Fakulteta prof. dr Jasmin Ahić istakao je zadovoljstvo zbog zajedničke posjete ministra MUP-a i policijskog komesara, te predstavio mogućnosti unapređenja međuinstitucionalne saradnje definisane postojećim Sporazumom o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji. Ministar unutrašnjih poslova ZDK g-din Vračo je podcrtao važnost i značaj intenzivne saradnje sa Fakultetom na području edukacije policijskih službenika Uprave policije MUP-a ZDK, ali i na ostalim poljima, te naglasio da je nakon preuzimanja dužnosti ministra istakao da će među njegovim prvim zvaničnim posjetama biti upravo posjeta Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Profesori Hadžikadunić i Kavazović prezentirali su programe specijalističkih edukacija koje Fakultet realizuje za policijske službenike kao ciljnu grupu, sa posebnim akcentom na programe „Obrada lica mjesta krivičnog djela“, „Digitalna forenzika i informacijska sigurnost“, „Finansijske istrage koruptivnih krivičnih djela“, „Tehnike i taktike ispitivanja osumnjičenih osoba i saslušanja svjedoka“, te novi program Fakulteta u postupku dobijanja potrebnih saglasnosti „Kriminalističko profiliranje“.Policijski komesar Uprave policije MUP-a ZDK Admir Gazić izrazio je zadovoljstvo zbog brojnih aktuelnih programa edukacije policijskih službenika koje Fakultet provodi, te iskazao spremnost da se navedene i druge specijalističke edukacije u 2024. godini realizuju za policijske službenike Uprave policije MUP-a ZDK, te podcrtao nužnost kontinuirane saradnje sa Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, naglasivši da je za kvalitetan rad policijskih službenika neophodno držati se nauke i držati se procedura, te nadograđivati postojeća iskustva, kao i da svaka dodatna specijalistička edukacija doprinosi kvaliteti rada policijskih službenika.


Na sastanku se takođe razgovaralo o potrebi unapređenja postojeće podzakonske regulative koja se odnosi na policijske službenike u Upravi policije MUP-a ZDK, kao i ostalim segmentima u kojima Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije može dati svoj doprinos, uz očekivanja da će intenzivna međusobna saradnja u narednoj godini polučiti značajne rezultate za obje institucije.


37 views

Kommentarer


bottom of page