top of page

Posjeta studenata Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Centru za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja Federalne uprave policije

U ponedjeljak 22.04.2024. godine druga grupa studenata druge godine prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u okviru nastavnog predmeta "Praktična nastava - Stručna praksa 4", u pratnji predmetnog nastavnika prof.dr Nebojše Bojanića, posjetila je Centar za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja Federalne uprave policije. Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i Federalna uprava policije imaju zaključen Sporazum o saradnji od posebnog značaja, a niz studentskih posjeta realizovanih u okviru nastavnog procesa pokazatelj su uspješne saradnje između naše dvije institucije.38 views

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page