top of page

Potpisan memorandum o saradnji i partnerstvu u oblasti zaštite i spašavanja

Načelnik Općine Novo Sarajevo dr. Hasan Tanović sa saradnicima posjetio je u utorak 11. maja 2021. godine Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Ovom prilikom potpisan je u Memorandum o saradnji i partnerstvu u oblasti zaštite i spašavanja između našeg fakulteta i Općine Novo Sarajevo.

Imajući u vidu povećanje stepena rizika, učestalosti i ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća, uzrokovanih kako klimatskim promjenama, tako i antropogenim faktorom, novonastalu situaciju izazvanu koronavirusom (COVID-19), te posljedica istih, i izražene želje studenata za aktivnijim učešćem u sistemu zaštite i spašavanja, potpisnici su se usaglasili o neophodnosti sinergijskog djelovanja i upravljanja aktivnostima u sistemu zaštite i spašavanja, u cilju jačanja kapaciteta i podizanja nivoa prevencije, spremnosti i odgovora lokalnih zajednica, konkretno Općine Novo Sarajevo. Pored brojnih zajedničkih aktivnosti predviđenih ovim partnerstvom, od posebnog značaja je uzajamna saradnja kroz organizaciju i učešće u obukama, seminarima, radionicama, vježbama i drugim specijalističkim modulima obučavanja i uspostavi mreže volontera koju bi činili studenti Integrisanog studija ''Upravljanje u kriznim situacijama'', te studenti studijskog programa ''Sigurnosne studije'' na prvom i drugom ciklusu studija.

Dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije prof. dr Jasmin Ahić istakao je zadovoljstvo zbog uspostavljanja međuinstitucionalne saradnje sa Općinom Novo Sarajevo, te ukazao na sve benefite koje će studenti Fakulteta imati kroz ovo partnerstvo, a posebno je istakao ekspertnu pomoć akademskog osoblja Fakulteta i značaj ovog memoranduma u unapređenju pripravnosti za prirodne i druge nesreće, te planiranju kapaciteta za odgovor na eskalaciju rizika i nastanak nesreće na području Općine Novo Sarajevo, ali i šire.

Načelnik Općine Novo Sarajevo dr. Hasan Tanović Tanović istakao je spremnost u razvoju ovog partnerstva, te dodao kako je Općina proteklih mjeseci otkočila razne procese koji su bili blokirani, kao što je proces izgradnje Univerzitetske biblioteke koju će zasigurno koristiti i studenti Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, a da potpisani memorandum predstavlja još jedan korak ka unapređenju stanja u oblasti zaštite i spašavanja u lokalnoj zajednici.


„Civilna zaštita Općine spremna je obezbijediti adekvatnu praksu studentima, imajući u vidu da su članovi Štaba civilne zaštite potpuno novi, odnosno da prvi put štab čine ljudi iz struke, a struka mora biti prva u svakom procesu, pa tako i u oblasti zaštite i spašavanja“ istakao je načelnik dr. Tanović.


Općinski načelnik je nakon održanog radnog sastanka sa dekanom Fakulteta i njegovim saradnicima obišao prostorije Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, te iskazao zadovoljstvo onim što je vidio, te potvrdio snažnu podršku daljim aktivnostima našeg fakulteta.


161 views

Recent Posts

See All

Anketa - Osmislimo obrazovanje ponovo!

U okviru projekta „Osmislimo obrazovanje ponovo! Kreiranje kvalitetnijeg obrazovanja za djecu tokom i nakon covid-19 krize, s fokusom na najugroženije“ koji zajednički provode UNICEF, UNESCO i ILO, UN

Commentaires


bottom of page