top of page

Potpisan Sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji između Univerziteta u Sarajevu-Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i JU Terapijska zajednica "Kampus" KS

U četvrtak 23.05.2024. godine Univerzitet u Sarajevu - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije uspostavio je veoma značajnu formalnu saradnju sa JU Terapijska zajednica "Kampus" Kantona Sarajevo, potpisivanjem Sporazuma o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji. Ovom prilikom direktor Terapijske zajednice "Kampus" mr. Adis Hadžić sa saradnicima mr. Almirom Mesićem, šefom službe za pripremno-prijemne poslove, mr sc. Nejrom Zejnullahu Suljagić, stručnom savjetnicom za psihosocijalnu procjenu korisnika i dr sc. Šahimom Kahrimanovićem, šefom službe za psihosocijalnu procjenu korisnika, posjetio je naš fakultet te je održan radni sastanak kojem su pored dekana Fakulteta prof.dr Jasmina Ahića i inicijatorice za uspostavu ove saradnje prof.dr Irme Deljkić, prisustvovali i prodekan za nastavu i studentska pitanja prof.dr Admir Hadžikadunić, te sekretar Fakulteta Ermina Bakić.


Na sastanku su razmotrene brojne mogućnosti saradnje u realizaciji nastavnog procesa, ali i u segmentu naučnoistraživačkog rada, te je dogovoreno potpisivanje posebnog Sporazuma o obavljanju studentske prakse koja će započeti od akademske 2024/2025. godine.19 views

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page