top of page

Potpisan sporazum o saradnji od posebnog značaja između Federalne uprave policije i Fakulteta

Danas, 28.10.2021. godine je u Sarajevu upriličeno potpisivanje Sporazuma o saradnji od posebnog značaja između Federalne uprave policije i Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Sporazum su potpisali zamjenik direktora Federalne uprave policije gdin Ensad Korman i dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije prof. dr Jasmin Ahić.

Sklopljeni Sporazum kojim se uspostavlja saradnja od posebnog značaja između Federalne uprave policije i Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije od izuzetnog je značaja za naš fakultet, obzirom da se nakon dugog niza godina konačno na ovaj način institucionalizirala saradnja, te stvorio pravni okvir za unapređenje i razvoj naših međusobnih odnosa.


Potpisnici Sporazuma vođeni željom i potrebom za uspostavljanjem međusobne saradnje u oblasti, nauke, obrazovanja i struke, spremni su na efikasnu saradnju koja će doprinijeti razmjeni iskustava i znanja. Sporazumom se potvrđuje zajedničko zalaganje i interes za unapređivanjem saradnje u oblasti edukacije i naučnog istraživanja.


Navedenim Sporazumom definiše se način saradnje koji se ogleda u razmijeni akademskog i stručnog kadra, izradu programa za njihovo usavršavanje, poticanje aktivnosti od zajedničkog interesa, organiziranja naučno-istraživačkih aktivnosti, konferencija, simpozijuma, seminara i radionica. Sporazum definiše razmjenu časopisa, publikacija i udžbeničke literature i drugog stručnog materijala na osnovu reciprociteta kao i izradu zajedničkih istraživačkih projekata. Strane će uz potpuno uvažavanje autorskih prava i zaštite ličnih podataka voditi računa koje analize ili druge stručne radove i do koje mjere mogu učiniti dostupnima javnosti i drugim nadležnim organima.

94 views

Commentaires


bottom of page