top of page

Praktične vježbe

Tokom ljetnog semestra studijske 2023/2024. u prostorijama Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu održano je više praktičnih vježbi koje su obuhvatile provođenje istražne radnje pretresanja stana, ostalih prostorija, pokretnih stvari i osoba, s akcentom na značaj ispravnog taktičkog postupanja i timskog rada prilikom provođenja ove radnje. U okviru vježbi, studenti treće godine I ciklusa studija, sa studijskih smjerova kriminalistika, kriminologija i sigurnosne studije, imali su priliku primijeniti opća kriminalistička pravila koja se moraju poštovati tokom pretresanja i prilagoditi taktički pristup pretresanju u konkretnoj situaciji, te na taj način steći praktične vještine neophodne za rad u agencijama za provedbu zakona. Praktične vježbe su vodili prof. dr sc. Irma Deljkić i doc. dr sc. Adnan Fazlić okviru predmeta Silogistička kriminalistika i Praktična nastava – Stručna praksa 6 (smjerovi Kriminalistika i Kriminologija).48 views

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page