top of page

Praktične vježbe iz forenzike

U četvrtak 09.05.2024. godine u prostorijama forenzičke laboratorije Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije studenti druge godine prvog ciklusa studija u okviru nastavnog predmeta Praktična nastava - Stručna praksa 4, pod nadzorom predmetnog nastavnika prof. dr Nebojše Bojanića realizovali su praktične vježbe iz forenzike. Izvođač vježbi bila je naša dugogodišnja saradnica iz Federalne uprave policije Selma Šikalo, MA, kao stručnjak iz prakse. U nastavnom procesu na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije veliki značaj se pridaje segmentu praktične nastave i vježbi, te se ovom prilikom zahvaljujemo našim saradnicima - stručnjacima iz prakse koji svojim bogatim znanjem i dugogodišnjim iskustvom doprinose kvaliteti ovog dijela nastavnog procesa.9 views

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page