top of page

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE - ANTE PERČIN

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

13.11.2023. godine u 13:00 sati u Sali PDSKANDIDAT: Ante Perčin, MA


TEMA: „SIGURNOSNI UČINCI, DOSEZI I OGRANIČENJA SINERGIJSKOG ASPEKTA PRIVATNE I JAVNE SIGURNOSTI U ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE I ZEMLJAMA U OKRUŽENJU“


KOMISIJA:

1. Dr. Goran Kovačević, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, predsjednik;

2. Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije“, član/mentor;

3. Dr. Edita Hasković, doktor sigurnosnih nauka, vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član;
Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo27 views

Comments


bottom of page