top of page

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE - Azra Jamaković

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

26.5.2023. godine u 12:00 sati (APDS)KANDIDAT: Azra Jamaković, MA


TEMA: ”POLOŽAJ I ZNAČAJ SARADNIKA PRAVOSUĐA U KRIMINALISTIČKOM ISTRAŽIVANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA“


KOMISIJA:

1. Dr. Irma Deljkić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminalistika“, predsjednik;

2. Dr. Eldan Mujanović, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminalistika“, član/mentor;

3. Dr. Haris Halilović, doktor pravnih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Krivično pravo i krivično procesno pravo”, član.Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo23 views

Comments


bottom of page