top of page

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE - KENAN HODŽIĆ

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

27.10.2023. godine u 11:00 satiKANDIDAT: Kenan Hodžić, MA


TEMA: „PERSPEKTIVE ENERGETSKE SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE U AKTUELNIM GEOPOLITIČKIM USLOVIMA“


KOMISIJA:

1. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnim oblastima „Kriminalistika“ i „Sigurnosne studije”, predsjednik;

2. Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član/mentor;

3. Dr. Goran Kovačević, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član;
Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo32 views

Commentaires


bottom of page