top of page

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE - mr.sc. Anel Ramić

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

12.05.2022. godine u 10:00 sati (APDS)KANDIDAT: mr. sc. Anel Ramić


TEMA: ”SIGURNOSNE PROCEDURE U PENITENSIJARNOM SISTEMU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE KROZ PRIZMU KRIMINOLOŠKE ANALIZE OVISNOSTI O DROGAMA“


KOMISIJA:

1. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnim oblastima „Kriminalistika” i „Sigurnosne studije“, predsjednik;

2. Dr. Elmedin Muratbegović, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Kriminologija”, član/mentor;

3. Dr. Armin Kržalić, doktor kriminalističkih nauka, vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije, član;17 views

Comments


bottom of page