top of page

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE - SANELA KOVAČEVIĆ

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

14.03.2023. godine u 14:00 sati (APDS)KANDIDATKINJA: Sanela Kovačević, MA


TEMA: ”EFEKTIVNOST SISTEMA ZA ODUZIMANJE IMOVINE STEČENE IZVRŠENJEM KRIVIČNOG DJELA U BOSNI I HERCEGOVINI NA ADMINISTRATIVNOM PODRUČJU ENTITETA REPUBLIKA SRPSKA“


KOMISIJA:

1. Dr. Muhamed Budimlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Kriminologija“, predsjednik;

2. Dr. Eldan Mujanović, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, član/mentor;

3. Dr. Darko Datzer, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Kriminologija”, član;Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo48 views

Comments


bottom of page