top of page

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE - Ajla Šurković

KANDIDATKINJA: Ajla Šurković, MA


TEMA: ”KRIMINALISTIČKO ISTRAŽIVANJE PRANJA NOVCA SA POSEBNIM OSVRTOM NA ULOGU TRŽIŠTA NEKRETNINA“


KOMISIJA:

1. Dr. Almir Maljević, doktor pravnih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na nastavnim predmetima „Krivično pravo 1”, i „Krivično pravo 2“, predsjednik;

2. Dr. Eldan Mujanović, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, član/mentor;

3. Dr. Irma Deljkić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, član;Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo


85 views

Commenti


bottom of page