top of page

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE - Amra Čengić, MA

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

15.11.2022. godine u 14:00 sati u Sali PDSKANDIDATKINJA: Amra Čengić


TEMA: „RADIKALIZAM I EKSTREMIZAM U MEDIJIMA U BIH – SIGURNOSNO-NAUČNA VS. POLITIČKA PRIZMA“


KOMISIJA:

1. Dr. Mirsad Abazović, doktor socioloških nauka, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, predsjednik;

2. Dr. Goran Kovačević, doktor kriminalističkih nauka, vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član/mentor;

3. Dr. Jasmin Ahić doktor političkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije ”, član;
Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo


102 views

Commenti


bottom of page