top of page

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE - Jelena Jovanović

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

28.9.2023. godine u 08:00 sati u Sali APDSKANDIDATKINJA: Jelena Jovanović, MA


TEMA: „ZNAČAJ DNK ANALIZA U DOKAZIVANJU KRIVIČNOG DJELA UBISTVA U CRNOJ GORI“


KOMISIJA:

1. Dr. Muamer Kavazović, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Kriminalistika”, predsjednik;

2. Dr. Nebojša Bojanić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Kriminalistika“, član/mentor;

3. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnim oblastima „Kriminalistika“ i „Sigurnosne studije”, član;
Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo34 views

Comments


bottom of page