top of page

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE - Marko Đuzel, MA

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

13.04.2022. godine u 12:00 sati (APDS)KANDIDAT: Marko Đuzel, MA


TEMA: ”OPTIMIZACIJA SUSTAVA TRAGANJA I SPAŠAVANJA U SLUČAJU ZRAKOPLOVNE NESREĆE NA PRIMJERU BOSNE I HERCEGOVINE“


KOMISIJA:

1. Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije“, predsjednik;

2. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnim oblastima „Kriminalistika” i „Sigurnosne studije“, član/mentor;

3. Dr. Admir Hadžikadunić, doktor nauka u oblasti fizičke kulture, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na nastavnim predmetima „Sport“, „Sport 1“, „Sport 2“ i „Sportske vještine“, član;Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo


49 views

Comments


bottom of page