top of page

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE - Mirza Buljubašić, MA

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

26.09.2022. godine u 12:30 satiKANDIDAT: Mirza Buljubašić, MA


TEMA: „MEĐUGENERACIJSKA TRANSMISIJA RATNOG NASLJEĐA U PORODICAMA I ZAJEDNICAMA“


KOMISIJA:

1. Dr. Edina Bećirević, doktor nauka odbrane i sigurnosti, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, predsjednik;

2. Dr. Darko Datzer, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Kriminologija“, član/mentor;

3. Dr. Muhamed Budimlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Kriminologija“, član;
Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo


59 views

コメント


bottom of page