top of page

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE - mr. sc. Lejla Trnčić

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

31.10.2022. godine u 13:00 sati u Sali 68KANDIDATKINJA: mr. sc. Lejla Trnčić


TEMA: „ULOGA MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA I ORGANIZACIJA U RJEŠAVANJU KRIZNIH KONFLIKATA“


KOMISIJA:

1. Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, predsjednik;

2. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnim oblastima „Kriminalistika“ i „Sigurnosne studije”, član/mentor;

3. Dr. Lada Sadiković, doktor pravnih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Ustavno pravo”, zamjenski član;
Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo


57 views

Opmerkingen


bottom of page