top of page

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE - mr. sc. Sana Softić

Updated: Sep 12, 2022

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

03.10.2022. godine u 11:00 satiKANDIDATKINJA: mr. sc. Sana Softić


TEMA: „UPOREDNA ANALIZA BORBE PROTIV EKOLOŠKOG KRIMINALITETA U ZEMLJAMA ČLANICAMA EVROPSKE UNIJE I BOSNE I HERCEGOVINE“


KOMISIJA:

1. Dr. Fuad Purišević, doktor pravnih nauka, vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Upravno pravo”, predsjednik;

2. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnim oblastima „Kriminalistika“ i „Sigurnosne studije”, član/mentor;

3. Dr. Goran Kovačević, doktor kriminalističkih nauka, vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član;
Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo


20 views

Comments


bottom of page