top of page

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE - Senadin Šabanija, MA


PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

22.07.2022. godine u 11:00 sati (APDS)KANDIDAT: Senadin Šabanija, MA


TEMA: ”Sigurnosni izazovi ilegalnih migracija na Jugoistoku Evrope u uslovima globalne migrantske krize“


KOMISIJA:

1. Dr. Lada Sadiković, doktor pravnih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Ustavno pravo“, predsjednik;

2. Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, član/mentor;

3. Dr. Goran Kovačević, doktor kriminalističkih nauka, vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije ”, član;Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo86 views

Comments


bottom of page