top of page

Privatna zaštita - uslužna privredna djelatnost

U organizaciji Komore agencija i unutrašnjih službi zaštite u FBiH u četvrtak 15.6.2023. godine u PC Unitic održana je međunarodna poslovno-stručna konferencija pod nazivom „Privatna zaštita - uslužna privredna djelatnost“ na kojoj je ukazano na potrebu hitne reforme, harmonizacije i liberalizacije propisa kojima se uređuje oblast privatne zaštite u FBiH u skladu sa nastalim ekonomskim, tehnološkim i demografskim promjenama koje se na globalnom nivou dešavaju u posljednjoj deceniji.


O aktualizaciji zaštite kritične infrastrukture i obaveze donošenja Zakona o kritičnoj infrastrukturi što je i sastavni dio ispunjavanja obaveza pristupa jedinstvenom sistemu EU, govorio je dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije prof. dr. Jasmin Ahić tokom panel diskusije na temu "Zaštita kritične infrastrukture - ključno područje zaštite EU". Prof. dr. Armin Kržalić također je održao panel predavanje na temu „Trend privatne sigurnosti u BiH“ i prezentaciju rezultata istraživanja.


Učešće u radu ove konferencije uzeli su i predstavnici komora privatne zaštite Sjeverne Makedonije, Srbije i Hrvatske, kao i Udruženje poslodavaca FBiH.


38 views

Comments


bottom of page