top of page

PROMOCIJA UDŽBENIKA

OPĆE UPRAVNO PRAVO

(uvodna pitanja i organizacija javne uprave, s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu)

Objavljenog u dva toma:

Tom prvi: Pojmovno određenje uprave i nosioci upravne funkcije.

i

Tom drugi: Teritorijalna organizacija uprave i radni/službenički odnosi kadrava u upravi u Bosni i Hercegovini.


Autor: prof. dr Fuad Purišević

Promotori:


  1. Prof. dr Miloš Trifković, akademik, ANU BiH,

  2. Prof. dr Mirko Pejanović, akademik, ANU BiH,

  3. Prof. dr Miodrag Simović, sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i akademik, ANU BiH,

  4. Prof. dr Marinko Đ. Učur, professor emeritus Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i znanstveni savjetnik, Republika Hrvatska,

  5. Prof. dr Predrag Dimitrijević, redovni professor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, Republika Srbija,

  6. Prof. dr Milena Simović, redovni professor Nezavisnog univerziteta u Banjoj Luci i

  7. Prof. dr Sanjin Omanović, redovni professor Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Uvodno obraćanje i otvaranje promocije, izvršit će: prof. dr Jasmin Ahić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.


Promociju će moderirati: doc. dr Sandra Kobajica sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.


Promocija će se održati u ponedjeljak, 23.5.2022. godine u 13:00 sati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u Amfiteatru III.

124 views

Comments


bottom of page