top of page

Radionica planiranja upravljanja krizama

Studenti Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije sa smjera za Upravljanje u kriznim situacijama zajedno sa doc. dr. Nermom Halilović-Kibrić i višim asistentom Kenanom Hodžićem, MA, prisustvovali su trodnevnoj radionici o planiranju upravljanja krizama i otpornosti od 30. januara do 1. februara.Ministarstvo odbrane BiH u saradnji sa Uredom za odbrambenu saradnju Ambasade SAD-a u BiH i uz angažovanje stručnog tima iz SAD-a, Odjeljenja za hitne slučajeve države Maryland i Nacionalne meteorološke službe SAD-a, predstavili su na izvanredan način alate, sisteme i strategije i kroz timski rad omogućili sveobuhvatno dalje planiranje upravljanja situacijama od značaja za državu.

39 views

Comentarios


bottom of page