top of page

Stručno - edukativna posjeta Centru za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja FUP-a

Studenti i nastavno osoblje Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije boravili su u stručno-edukativnoj posjeti Centru za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja Federalne uprave policije 2. 11. 2023. godine.

U sklopu realizacije nastave na predmetima Kriminalističke ekspertize i Kriminologija 6 – Forenzička kriminologija studenti četvrte godine dodiplomskog studija upoznali su se sa djelokrugom rada Centra kao i postupcima vještačenja koji se provode u Odsjeku za daktiloskopsku identifikaciju i vještačenja, Odsjeku za dokumente, rukopise, fono-foto i video tehniku, mobilnu i kompjutersku tehnologiju, Odsjeku za hemijsko-toksikološka i fizikalna vještačenja te Odsjeku za balistička i mehanoskopska vještačenja.


Centar za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja Federalne uprave je prva ustanova u Bosni i Hercegovini koji posjeduje prestižnu međunarodnu akreditaciju iz oblasti daktiloskopije i balistike, a ujedno je i član Evropske mreže forenzičkih laboratorija – ENFSI.


Posjetu su realizirali predmetni nastavnici prof. dr Muamer Kavazović i doc. dr Sandra Kobajica Mišanović.


54 views

Comments


bottom of page