top of page

Studijska posjeta Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

U srijedu, 12.4.2023. godine realizovana je stručno-edukativna posjeta Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Grupa studenata III godine u okviru nastavnog predmeta Stručna praksa 6 sa višim asistentom Kenanom Hodžićem posjetila je nove prostorije instituta gdje su kroz jedinstveno predavanje saznali mnogo o aktivnostima, ulozi i dosadašnjim rezultatima Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava u sveukupnom naučnoistraživačkom djelovanju.


Naučni saradnici dr. Muamer Džananović i dr. Hikmet Karčić su govorili o istraživačkim iskustvima i izazovima te o dosadašnjim empirijskim rezultatima. Veoma je značajno istaći da su studenti u neposrednom kontaktu uz mnoštvo pitanja saznali iscrpno mnogo o različitim aktivnostima gdje važno mjesta zauzima bogata arhivska građa koja se koristila i koristi u daljoj realizaciji naučnoistraživačkih projekata što je značajno zbog budućeg korištenja.


17 views

Comments


bottom of page