top of page

Studijska posjeta Privremenom prihvatnom centru Blažuj

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije održava visok stepen saradnje sa različitim institucijama. Današnja stručna posjeta Privremenom prihvatnom centru Blažuj omogućila je studentima bliže upoznavanje sa organizacijom centra, kapacitetima, uslovima, izazovima i iskustvima u odgovoru na migracije u BiH i u Kantonu Sarajevo.


U proteklom periodu intenzivirana je usredotočenost na migracije i na međunarodnoj i na nacionalnim razinama gdje je pitanje zbrinjavanja i prihvata ljudi u kriznim situacijama od velikog značaja za privremenu zaštitu i nužnu pomoć izbjeglicama i migrantima, kako bi se zadovoljila osnovna ljudska prava.

U okviru posjete održano je predavanje koordinatorice centra ispred Službe za poslove sa strancima BiH koja je iscrpno upoznala studente sa nadležnostima i poslovima državnih organa, te predavanja po sektorima kampa koju su vršili pripadnici međunarodnih organizacija poput IOM-a, UNHCR-a, DRC-a, Caritasa i drugih a koji učestvuju u koordinaciji upravljanja i pružanja pomoći. Ova izuzetno uspješna studijska posjeta realizirala se u sklopu nastavnih predmeta Kamp menadžment, Migracijske krize i Stručna praksa 8.


15 views

Comments


bottom of page